Nếu bạn muốn tìm một trường Nhật ngữ tốt tại Osaka? First Study là một sự lựa chọn phù hợp cho bạn.


ごあいさつ コース紹介 スケジュール 校舎案内 寮について 入学手続き サポート体制

Liên hệ

Trường hợp liên hệ bằng mail, tùy vào nội dung câu hỏi/ý kiến có thể mất thời gian để trả lời. Mong bạn thông cảm

 

 
Vui lòng đọc kĩ [Qui định bảo mật thông tin cá nhân] ,rồi nhấn nút [Gửi đi]

Phương châm cơ bản liên quan đến bảo mật thông tin cá nhân.

Trường Nhật ngữ First Study (Từ giờ sẽ gọi là công ty chúng tôi) sẽ bảo mật thông tin khách hàng một cách thích đáng. Đối với công ty chúng tôi đó là trách nhiệm xã hội. Dựa vào phương châm cơ bản liên quan đến bảo mật thông tin cá nhân (từ giờ sẽ gọi là phương châm cơ bản), công ty chúng tôi sẽ cố gắng bảo vệ, sử dụng đúng những thông tin cá nhân mà công ty chúng tôi đã nhận.

1.Định nghĩa thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân là những thông tin có thể nhận biết được cá nhận cụ thể như dưới đây:
1. Họ tên, địa chỉ, Ngày tháng năm sinh, giới tính, nghề nghiệp, số điện thoại, thư điện tử v.v..
2. Là những thông tin mà không thể nhận biết cá nhân cụ thể nhưng có thể dễ dàng dùng thông tin đó để tham chiếu thông tin khác, từ những tham chiếu này mà có thể nhận biết thông tin cá nhân cụ thể.

2.Liên quan đến việc sử dụng thông tin cá nhân

Công ty chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân (Họ tên, số điện thoại, số Fax, địa chỉ emai .v.v..) mà khách hàng đã cung cấp tại công ty , hay điền ở trang web. trường hợp nhà cung cấp muốn liên hệ với khách hàng thì công ty chúng tôi sẽ có thể cung cấp những thông tin đó.

3.Liên quan đến việc hạn chế cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ 3

Ngoại trừ những trường hợp được khách hàng đồng ý trước thì công ty chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ 3. Tuy nhiên, với những trường hợp dưới đây thì dù không nhận được sự đồng ý của khách hàng, chúng tôi vẫn sẽ cung cấp cho bên thứ 3.

・Dựa trên qui định pháp luật


・Trong trường hợp các cơ quan nhà nước, các tổ chức đoàn thể địa phương , hay những người được nhận ủy quyền yêu cầu phối hợp để hoàn thành nhiệm vụ theo qui định pháp luật  và nếu sự đồng ý của khách hàng có khả năng gây cản trở đến công việc trên.

 

・Nếu tiết lộ trong phạm vi cần thiết đối với phía bên hợp tác ủy nhiệm công việc mà có thể tin tưởng các điều khoản bảo mật nhă để phát triển mục đích sử dụng.

4.Quản lý thông tin cá nhân của khách hàng

(1)Công ty chúng tôi, ngoài việc thực hiện các hoạt động giáo dục giác ngộ cho các giám đốc và nhân viên, thì còn có nhân viên chuyên trách xử lý các thông tin cá nhân, để làm sao quản lý thông tin cá nhân của khách hàng tốt nhất

(2)Để tránh tổn thất, mất mát, rò rỉ hay những truy cập trái phép đến thông tin cá nhân khách hàng, công ty chúng tôi luôn duy trì hệ thống an ninh trên website.

(3)Công ty chúng tôi thực hiện điều khoản bảo mật với phía bên cung cấp thông tin cá nhân. Về thông tin cá nhân của khách hàng, công ty chúng tôi cố gắng nỗ lực để bảo mật và sử dụng 1 cách tốt nhất, đồng thời cũng luôn thực hiện phương án ngăn chặn việc sử dụng ngoài phạm vi của mục đích sử dụng như tiết lộ, rò rỉ, tái cung cấp cho bên thứ ba.

5.Công khai, chỉnh sửa・bổ sung・xóa,ngưng sử dụng/xóa bỏ thông tin cá nhân khách hàng

Trong trường hợp muốn chỉnh sửa hay xóa bỏ những thông tin mà khách hàng đã đăng kí tại website của công ty, hay tại công ty thì công ty chúng tôi sẽ thông báo bằng mail, xử lý 1 cách thích hợp.

6.Tuân theo pháp luật và các qui định liên quan

Công ty chúng tôi sẽ nghiêm chỉnh tuân theo pháp luật và các qui đinh liên quan đến thông tin cá nhân.

7.Thông báo và thay đổi phương châm cơ bản

Những nội dung trong phương châm cơ bản này, nếu cần thiết thì phía công ty chúng tôi sẽ thay đổi. Mỗi lần thay đổi không thể thông báo cho toàn bộ khách hàng nên những nội dung mới nhất của phương châm cơ bản này sẽ được viết trên trang web của công ty chúng tôi nên mong quý khách hãy kiểm tra.


Giới thiệu trườngCác khóa đào tạoLịch trìnhCách đếnGiới thiệu về kí túc xáThủ tục nhập học
Các hình thức hỗ trợ học sinhLiên hệKhái quát công tyNhững câu hỏi thường gặp